Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Pål Gulbrandsen

Medisin og vitenskap

Tormod Bjerkeset
Tom-Harald Edna
Knut Skreden
Hanne Tøndel*
Jostein Skjalg Hagemo
Knut Aasarød
Torolf Moen
Marit Grønning
Frode Svendsen
Håvard Skeidsvoll
Kari Øen Jones
Per Torgeir Nilsen
Bernt Kvarstein
Sophie D. Fosså
Sverre Harvei
Hilde Nysæther
Anne Bærug
Gro Nylander
Knut-Inge Klepp

Tema

Svein Blomhoff
Trond H. Diseth
Morten B. Jacobsen
Morten Vatn
Unni Kirste
Gro Killi Haugstad
Siv Leganger
Svein Blomhoff
Ulrik Fredrik Malt

Kommentar og debatt

Per Ole Iversen
Svein Olav Kolset
Øyvind Sæbø
Anne Kjersti Befring
Nils Erik Gilhus
Olav Røyneland
Pål Hartvig
Peder R. Ringdal
John Gunnar Mæland
Kjell Haug

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen