Anbefalelsesverdig om kvinnelig urologi og urogynekologi

Artikkel

I denne boken har utgiverne hatt som mål å gi en samlet oversikt over dagens kunnskap om kvinnelig urologi og urogynekologi. Boken er skrevet av en internasjonal gruppe gynekologer, urologer, nevrologer, epidemiologer, farmakologer, sykepleiere og fysioterapeuter som alle ansees som eksperter på sine felt. Totalt 113 forfattere har bidratt.

Boken er delt i seks seksjoner. Første seksjon omhandler historie, epidemiologi fra USA, Europa og Australia, livskvalitet og inkontinens, hvordan kommunisere med pasienten og utvikling av inkontinenssykepleie. Annen seksjon omhandler embryologi, anatomi, fysiologi og farmakologi. Tredje seksjon gjør på 170 sider rede for urologiske undersøkelser. Fjerde seksjon behandler på 500 sider konservativ og operativ behandling for urininkontinens, cystorektoenterocele, sfinkterskader, analinkontinens, sakrospinosusfiksasjon vaginal og abdominal, hysterektomi, kirurgiske og obstetriske fistler, urethradivertikkel, sakral neuromodulering, urologisk rekonstruktiv kirurgi, gynekologiske utviklingsforstyrrelser, pediatrisk urogynekologi, komplikasjoner etter stressinkontinenskirurgi og urologiske komplikasjoner etter gynekologisk kirurgi. Femte seksjon omhandler nevrologiske miksjonsforstyrrelser, ikke-nevrologiske miksjonsforstyrrelser og retensjon, cystitt, urethritt, urgency, uretralt syndrom, vaginitt, laparoskopisk behandling av bekkensmerter, analinkontinens og urininkontinens ved sport og seksualliv, hos nullipara, ved svangerskap og fødsel og i menopausen. Boken avsluttes med International Continence Societys standardiseringsanbefalinger vedrørende inkontinens- og decendensterminologi.

Boken er trykt på et kraftig blankt papir og gode illustrasjoner og tabeller er trykt i pastellfarger. Det er rikelig med gode svart-hvitt- og fargefotografier. Kapitlene som omhandler operasjoner informerer om indikasjon og teknikk, og illustrasjonene er laget som i et kirurgisk atlas. Boken er innbundet med papprygg, og vi får håpe det holder for lang tids bruk. Dette er den mest komplette lærebok om kvinnelig urologi og urogynekologi publisert til nå. De fleste forfatterne er kjente fagpersoner innen området. Dokumentasjonen synes grundig og utvalget av emner relevant for klinisk bruk i hverdagen. Boken vil kunne fungere som et oppslagsverk for spesialister, men burde også være rimelig lett tilgjengelig for utdanningskandidater. Den anbefales for alle avdelinger der man behandler kvinnelige pasienter med urininkontinens.

Sigurd Kulseng-Hanssen

Kvinneklinikken

Bærum sykehus

Anbefalte artikler