Nyttig om klinisk undersøkelse ved kirurgiske tilstander

Artikkel

Denne paperbacken, hovedsakelig for medisinstudenter, tar sikte på å formidle enkel anatomi nødvendig for å forstå prinsipper for klinisk undersøkelse ved vanlige kirurgiske tilstander. Boken er rikelig illustrert med fotografier av pasienter med normal og avvikende anatomi og med sentrale anatomiske strukturer overlagt fotografiene. Bildedannende diagnostikk som vanlige røntgenundersøkelser og CT-undersøkelser er også benyttet. For hver tilstand som beskrives angis relevant sykehistorie, klinisk undersøkelse og prinsipper for behandling. For en del av tilstandene er aktuelle differensialdiagnoser beskrevet i en egen tabell.

Ti kapitler med hver sin fargekode gjør det lett å finne frem. Det første kapitlet er en innføring i generell klinisk undersøkelse. De øvrige er inndelt etter anatomiske regioner som hode/hals, thorax, bryst, abdomen, perineum, lyske/scrotum og underekstremiteter. Brokkundersøkelse og hud/negler er separate kapitler. Alle kapitlene er ikke like utfyllende, og kun vanlige tilstander beskrives.

Det første kapitlet tilfører neppe kunnskap om undersøkelsesteknikk utover det man vil finne i generelle kirurgiske lærebøker. Det siste kapitlet, som beskriver tilstander i hud og negler, er for kortfattet. En omtale av prinsipper for undersøkelse og håndtering av pasienter med skader kunne med fordel vært med. Omtalen av undersøkelser som kan utføres i tillegg til den kliniske undersøkelsen bærer iblant preg av oppramsing, og går til dels utover rammene for bokens innhold. Alle undersøkelser som beskrives er ikke like godt begrunnet. Verdien av boken ligger i et stort antall illustrasjoner med beskrivelser av klinisk relevant anatomi.

Boken gir en nyttig oversikt over prinsipper for klinisk undersøkelse ved en del vanlige kirurgiske tilstander. Dette, sammen med en rimelig pris, gjør at den kan anbefales som et supplement til den kliniske undervisningen i generell undersøkelsesteknikk.

Tom Mala

Kirurgisk avdeling/Intervensjonssenteret

Rikshospitalet

Anbefalte artikler