Regionsykehustilskuddet vurderes

Artikkel

En arbeidsgruppe i Helsedepartementet vurderer hvordan regionsykehustilskuddet blir fordelt og administrert. Tilskuddet gis som bevilgninger til forskning, undervisning, lands- og flerregionale funksjoner samt en generell tildeling til regionsykehusene.

– Det er behov for å avklare hvordan regionsykehustilskuddet skal administreres i helseforetakene. Ny teknologi og utprøvende behandling er en del av dette, sier Gerd Vandeskog, direktør i departementets eieravdeling og leder for arbeidsgruppen.

Regionsykehustilskuddet er et viktig økonomisk fundament for medisinsk forskning og implementering av forskningsresultater ved universitetssykehusene. De gir også sykehusene mulighet til å prioritere høyteknologiske behandlingstilbud som HMAS (høydosebehandling med autolog stamcellestøtte) og spesialiserte satsingsområder som transplantasjonsmedisin og fostermedisin, sier Vandeskog. Hun opplyser at arbeidsgruppens innstilling vil være klar i mai.

Anbefalte artikler