Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesia­list­utdan­ning av leger og legefordeling be­stemt følgende:

Ålesund sjukehus, nevrologisk poliklinikk

godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II med tellende tjeneste for inntil ett år av utdanningen i relasjon til spe­sia­list­reg­lene i nevrologi.

Vedtaket gjelder fra 18.3. 2002.

Opphør av godkjenning

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesia­list­utdan­ning av leger og legefordeling be­stemt følgende:

Sykehuset Østfold, Halden

Godkjenningen av Sykehuset Østfold, Halden som utdanningsinstitusjon i gruppe II i generell kirurgi, oppheves.

Vedtaket gjelder fra 4.4. 2002.

Sykehuset Østfold, Sarpsborg

Godkjenningen av Sykehuset Østfold, Sarpsborg som utdanningsinstitusjon i gruppe II i anestesiologi, oppheves.

Vedtaket gjelder fra 4.4. 2002.

Anbefalte artikler