P.R. Ringdal og medarbeidere svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for positiv og konstruktiv respons på våre to artikler om Sykmelding II i Tidsskriftet nr. 2/2002. Vi er enige i at en optimal oppfølging av langtidssykmeldte må omfatte bruk av aktive tiltak fra trygdekontorets side. I vår intervensjonsmodell overlot vi til trygdekontorene å ta stilling til dette etter den systematiske gjennomgangen av Sykmelding II. Det skisserte opplegg fra Skien vil sannsynligvis føre til mer aktiv oppfølging i den ene gruppen og således være en bedre modell for å undersøke om aktive tiltak fra trygdekontorets side har effekt på videre trygdeforløp.

  Vi vil imidlertid peke på at vår undersøkelse avslørte til dels stor uenighet mellom saksbehandler og rådgivende lege om hvilke langtidssykmeldte personer som burde bli gjenstand for aktive tiltak. I tillegg til at vi mangler dokumentasjon for nytten av aktiv intervensjon, synes det også å være problemer knyttet til identifikasjon av dem som har behov for særlig oppfølging. Vi vil ønske våre kolleger i Skien lykke til og ser frem til resultatene av forsøket.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media