Les mer om ...

Artikkel

Leger og rusomsorg

Leger har et viktig ansvar i behandlingen av rusavhengige – uansett om rusomsorgen er forankret i sosialvesenet eller i helsevesenet. Rollen som lege for stoffmisbrukere innebærer mange utfordringer.

I medisinens grenseland

Regelmessig forskrivning av A- og B-preparater til rusavhengige i allmennpraksis

Fra ”kvoteforskrivning” til legemiddelassistert rehabilitering – erfaringer med overgangsbestemmelser

Akutt pankreatitt

En retrospektiv gjennomgang av 376 pasienter med akutt pankreatitt behandlet ved sykehuset i Levanger i perioden 1980 – 98 tyder på at intensiv medisinsk behandling og perkutan drenasje gir like bra resultater som åpen kirurgi med nekrosektomi.

Et barn er født – vi har råd til å feire!

Peniskreft

Med om lag 40 nye tilfeller per år i Norge er cancer penis en sjelden kreftform, og behandlingen bør derfor foregå ved et begrenset antall sykehus. Pasienter med hudforandringer på penis som er resistente etter få ukers behandling, bør henvises til spesialist.

Diagnose og behandling av cancer penis

Kvinner og legemidler

Gjelder resultater fra store legemiddelstudier både for kvinner og menn?

Gjelder resultater fra store legemiddelstudier både for kvinner og menn?

Barsel i sykehus

I barselperioden i sykehus skal mødre hvile ut, avlastes og læres opp. Hvordan er mødrene fornøyd med tilbudet om døgnkontinuerlig mor-barn-kontakt?

Et barn er født – vi har råd til å feire!

Barna inne natt og dag – er barselkvinnene fornøyde?

Fleksibel omsorg gir mindre depresjon

Buk- og bekken- smerter uten kjent årsak

Funksjonell dyspepsi og irritabel tarm-syndrom er hyppige tilstander med ukjent etiologi og patogenese, og antas å ha en psykosomatisk bakgrunn knyttet til bl.a. gastrointestinal motilitet og visceral hypersensitivitet. Også årsakene til kroniske bekkensmerter hos kvinner er ukjent, og det foreligger ingen spesifikk behandling som er dokumentert effektiv.

Funksjonelle mage- og tarmlidelser

Irritabel tarm-syndrom – multifaktoriell lidelse hos barn og voksne

Funksjonell dyspepsi – en psykosomatisk sykdom

Kroniske bekkensmerter hos kvinner

Norge og ny teknologi

Ny medisinsk teknologi kan være både kostnadsdrivende og kostnadsbesparende. Det vekker oppsikt og skuffelse når politikere mener at Norge ikke skal være i front for å ta i bruk nye medisinske metoder og teknologi.

Knappe goder – vanskelige valg ved dyr teknologi

Trenger å rydde opp i DRG-systemet

Anbefalte artikler