Epilepsi

Artikkel

Dette er en samling utvalgte arbeider presentert på den tiende Bethel Cleveland Clinic Symposium holdt i Bielefeld, Tyskland, april 1999. Hensikten er å gi en oppdatering på hvor vi står i dag når det gjelder totalomsorg for personer med epilepsi, her oppfattet som behandlingstiltak utenom den medikamentelle og kirurgiske behandling. Boken retter seg mot alle yrkesgrupper som er involvert. Med totalt 37 kapitler skrevet av enda flere forfattere (fra 14 ulike land), sier det seg selv at det blir noe ujevn kvalitet. På den annen side er dette mangfoldet en styrke.

Innholdet er delt i fire. Først gjennomgås behovet for totalomsorg, dernest presenteres en del utvalgte behandlingsopplegg, etterfulgt av konkrete eksempler på hvordan dette er satt ut i livet i ulike land. Siste del har et mer variert innhold, inkludert økonomiske betraktninger rundt behandlingsopplegg.

Totalomsorg er vel så mye en måte å systematisere den kunnskap og de hjelpetilbud man har, som å sette i gang nye. Et annet viktig poeng er at boken viser behovet for en slik tilnærming også for såkalt ”vanlige” epilepsipasienter av den type man er i kontakt med til daglig. Også ellers velregulerte pasienter kan slite med redusert livskvalitet i form av usikkerhet og angst, lav selvfølelse, begrensninger i forhold til arbeid, bilkjøring, forsikringer, etc.

Man prøver nå mange steder å bygge opp lokale epilepsiteam med sykepleier, lege og eventuelt andre personellgrupper. Bokens virkelig sterke side er at den gir et vell av ideer for hva man kan tilby, samtidig som den inneholder en rekke beundringsverdig konkrete råd. Hva sier man for eksempel til en pasient med flikkerfølsom epilepsi? Hvordan kan man i praksis vurdere risikoprofil i forhold til yrke? Hvordan vurdere livskvalitet?

Boken fungerer således som en idébank for alle som forsøker å bygge opp større eller mindre epilepsiteam rundt om i landet, og bør anskaffes av alle som arbeider med eller har planer om å starte opp et slikt tilbud.

Erik Taubøll

Nevrologisk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler