Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Subklinisk hypotyreose

Pasienter med subklinisk hypotyreose bør ikke behandles med tyroksin (Am J Med 2002; 112: 348–54). Det konkluderer forskere som har fulgt 40 pasienter med forhøyet tyroksinstimulerende hormon (TSH) og normalt fritt tyroksin (T4). Etter seks måneder var det ingen signifikante symptomendringer hos gruppen som hadde fått substitusjonsbehandling i forhold til dem som fikk placebo. Derimot hadde de som fikk aktiv behandling, noe høyere angstnivå.

Færre dødsfall med fiskefett

Menn som har et høyt innhold av omega-3-fettsyrer i blodet, har markert nedsatt risiko for plutselig død relatert til hjerte- og karsykdom (N Engl J Med 2002; 346: 1113–8). Det viser kromografiske undersøkelser av blod fra 94 menn død av ikke tidligere erkjent hjertesykdom og 184 kontrollpersoner. Risikoen for slike dødsfall var redusert med 80 % i kvartilen med høyest innhold av fettsyrer i forhold til kvartilen med lavest innhold (justert relativ risiko 0,19; 95 % KI 0,05–0,71).

Konservativ behandling av karpaltunnelsyndrom

Ved karpaltunnelsyndrom klemmes medianusnerven inn ved håndleddet og forårsaker parestesier og smerter i de innerverte områdene (J Neurol 2002; 249: 272–80). Tilstanden er vanlig, og det finnes en rekke alternativer til kirurgisk behandling. En kritisk gjennomgang av disse viste at diuretika, ikke-steroide antiinflammatoriske midler, yoga og laserakupunktur har liten eller ingen effekt. For ultralydbehandling og perorale steroider trenger man bedre dokumentasjon. Bare injeksjonsbehandling med kortikosteroider bedrer symptomene. Også for denne behandlingsformen er dokumentasjonen ikke tilfredsstillende.

Redusert nattlig hypoglykemi

Hos pasienter med insulinavhengig diabetes mellitus som er vanskelig å kontrollere, kan det forekomme nattlige episoder med hypoglykemi (Ann Intern Med 2002; 136: 504–14). Delt kveldsdose med humant insulin før middag og nøytralt protamin Hagedorn-insulin før leggetid, reduserer problemet. En overkrysningsstudie med 40 deltakere viste at delt kveldsdose også bedret fastende blodglukose og senket nivået av hemoglobin A1c.

Anbefalte artikler