Akademikerne krever ­ikke sent­rale tillegg

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Dette ble klart da oppgjøret for sykehus­ansatte leger begynte. Lønns- og kompensasjonstillegg skal fritt fastsettes forbundsvis og på foretaksnivå.

– Gjennom lønns­opp­gjø­ret i NAVO-Helse håper vi å få bekreftet at denne nye forhandlingsordningen med de lokale mulighetene som den gir, blir en illustrasjon på at helsereformen også for Akademikernes medlemmer, representerer innfrielse av et gammelt krav. Lønn skal primært utløses på helse­foretaksnivå i henhold til kri­te­rier som kompetanse, ledelse, ansvar og faglighet, ­sier forhandlingsleder i Akademikerne Helse, Øyvind Sæbø.

– Dette innebærer blant annet at det ­ikke er fremsatt krav ­om sent­rale tillegg fra Akademikerne Helse, ­sier Sæbø. Han påpeker at man på dette ni­vået verken øns­ker å binde ­opp ­eller hente ut en be­stemt andel av en økonomisk pott.

Anbefalte artikler