Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Siri Lunde

Leder

Liv Bente Romundstad
Arne Sunde

Brev til redaktøren

Oddbjørn Brubakk
Lars Jacob Stovner
Carl S. Albretsen
Egil W. Martinsen
Harald Brauer
Bjarne Østerud
Tore Skotland
Karl Bjørnar Alstadhaug
Søren Jacob Bakke

Rettelse

Kommentar

Lars Petter Bjørnsen
Oddvar Uleberg
Maja-Lisa Løchen
Svein Høegh Henrichsen
Tom K. Grimsrud
Turid Lingaas Holmen
Frode Gallefoss
Ola Dale
Kristian Svendsen
Petter C. Borchgrevink
Tore Wælgaard Steen
Trude M. Arnesen
Susanne Gjeruldsen Dudman
Ann-Louise Gustafsson
Astrid Rojahn
Karin Rønning
Harald Vallgårda
Kirsti Vainio

Nyheter

Dag Tveitnes
Knut Øymar

Verdens helse

Originalartikkel

Hans Ivar Hanevik
Jarl A. Kahn
Anette Bergh
Ellen Eriksen
Unn Mette Friberg
Caroline Vegheim Haraldsen
Trine Gullhaug Nilsen
Astrid Helene Sydtveit
Paula Rode
Odd Terje Brustugun
Åslaug Helland
Lars Fjellbirkeland
Lilach Kleinberg
Sarah Ariansen
Peter Jebsen
Helge Scott
Tom Dønnem
Roy Bremnes
Thomas Berg
Bjørn Henning Grønberg
Hong Yan Dai
Sissel Gyrid Freim Wahl
Kjersti Mangseth
Lars Helgeland

Legemidler i praksis

Pål-Didrik Hoff Roland
Cecilie Sogn Nergård

Noe å lære av

Heidrun Dahl Olstad
Einar Svarstad
Jøran Hjelmesæth
Svein-Oskar Frigstad
Viggo Jønsson
Bjørn Moum
Tiina Rekand
Ellen Merete Hagen
Marit Grønning
Tiina Rekand
Ellen Merete Hagen
Marit Grønning

Kronikk

Ingar H. Larsen

Internasjonal medisin

Sigrid Halset
Siren Morken
Ingrid Miljeteig

Personlige opplevelser

Medisinsk etikk

Trond J. Markestad

Språkspalten

Erlend Hem
Geir W. Jacobsen

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Kristoffer J. Tunheim
Astrid Nøklebye Heiberg
Hans H. Elverland
Anders Evang
Ragnar Nesvåg
Gunnar Morken
Ivar Sønbø Kristiansen

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Sara Underland Mjelva

Intervju

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg