m2012/8
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar
Verdens helse
Originalartikkel

Mutasjonstesting ved ikke-småcellet lungekreft

Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Internasjonal medisin
Personlige opplevelser
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Aktuelt i foreningen
Intervju
Kuriosa
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media