Integrerende om psykoterapi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Binder, Per-Einar

  Et oppmerksomt liv

  Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. 247 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 369

  ISBN 978-82-450-1164-7

  Per-Einar Binder (f. 1967), professor i klinisk psykologi i Bergen, har i noen år gjort seg gjeldende som forsker og kliniker hva gjelder kvalitative studier av psykoterapiprosesser og andre endrings- og utviklingsprosesser. Han interesserer seg for psykodynamisk (relasjonell), emosjonsfokusert og eksistensielt orientert psykoterapi, i tillegg til bruk av metoder for å oppnå oppmerksomt nærvær (mindfulness) i kombinasjon med annen form for psykoterapi. I denne boken er hensikten tydeligvis å kombinere erfaringer fra disse ulike psykoterapeutiske tilnærmingene til en integrert praksis som han kaller eksistensens psykologi.

  Man kunne frykte at en målsetting om å integrere så mange ulike perspektiver på hva som kan fremme endring, ville resultere i en salig blanding av likt og ulikt. Slik er det imidlertid ikke. Forfatteren har lyktes godt med å formidle et samlet, integrert bilde av hvordan han tenker og arbeider med pasienter. Ja, hele hans skrivemåte formidler mye av den holdningen han i teksten vil formidle, nemlig nærvær i øyeblikket og oppmerksomhet på egne følelser og tanker som kan stenge. Dette belyser han dels gjennom kliniske og teoretiske refleksjoner, og dels gjennom en glimrende skrevet fortelling fra en psykoterapi som vi følger gjennom hele boken.

  For lesere som vil lære å bruke meditasjonsmetoder fra oppmerksomt nærvær for seg selv eller pasienter, finnes det her klare og meningsfulle instruksjoner.

  Slik boken er skrevet, henvender den seg først og fremst til den leseren som vil reflektere over eget liv og eksistens, enten man er student eller fagperson. For psykoterapeuter er det formidlingen av en psykoterapeutisk holdning som er mest verdifull. Som kilde til kunnskaper om psykodynamisk og annen form for psykoterapi, er boken magrere, fordi forfatteren (bevisst?) unngår å sette teoretiske begreper på mange av de intervensjonene han anbefaler.

  For kolleger som vil utvikle sin kompetanse for gode pasientsamtaler og/eller avtalt psykoterapi, vil boken kunne gi både inspirasjon og ideer, noen nye ferdigheter og kanskje en litt annen holdning til pasienter med psykiske lidelser. Spander 2 – 3 timer på denne!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media