Fjernes en testikkel, blir den andre mer aktiv

Nyheter Endokrinologi Onkologi Urologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter unilateral orkiektomi øker konsentrasjon av follikkelstimulerende hormon i plasma og spermieproduksjonen i gjenværende testikkel.

  Unilateral orkiektomi hos voksne dyr fører til kompensatorisk vekst og økt spermieproduksjon i gjenværende testikkel. Dette har også vært observert hos kreftpasienter der den affiserte testikkelen er fjernet. Italienske forskere har nå undersøkt denne kompensatoriske mekanismen hos testikkelkreftpasienter (1).

  Den prospektive studien omfattet 50 menn med testikkelkreft (seminom) og normal spermiekonsentrasjon på diagnosetidspunktet. Ingen hadde forhøyede verdier av tumormarkører i serum. Eneste behandling var unilateral orkiektomi og tett oppfølging. En måned etter operasjon ble det observert en reduksjon i plasmanivået av inhibin B og en økning i nivået av follikkelstimulerende hormon (FSH). FSH-nivået holdt seg høyt i studieperioden på tre år. Det ble også observert 19 % og 30 % økning i testikkelvolumet etter henholdsvis to år og tre år og en signifikant økning i spermietallet.

  – Det er overraskende at det totale spermietallet ikke bare tar seg opp, men blir høyere enn før orkiektomien og det over lengre tid, sier førsteamanuensis Elin L. Aschim ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. – Inhibin B produseres kun i sertolicellene og er en viktig regulator av FSH-sekresjonen. Ved fjerning av den ene testikkelen antar man at det reduserte inhibin B-nivået fører til økt FSH-sekresjon.

  Antallet sertoliceller påvirkes ikke etter puberteten, og økt FSH-nivå etter orkiektomi fører til økt antall kjønnsceller. Disse resultatene tyder på at testikkelen har en uutnyttet kapasitet under vanlige fysiologiske forhold som kan tas i bruk når FSH-nivået stiger, sier Aschim.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media