Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Ann Kristin Rotegård, ph.d. Helseaktiva: Individuelle styrker og potensialer som kan mobilisere pasienten ved alvorlig sykdom. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Anna Ehrenberg, Høgskolan Dalarna, Falun, Sverige, Joar Vittersø, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Cornelia M. Ruland og May Solveig Fagermoen.

  Ingrid Heuch, ph.d. Risk factors associated with chronic low back pain. The HUNT study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Bertil Romner, Department of Neurosurgery, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, København, Danmark, Camilla Martha Ihlebæk, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås, og Eirik Helseth, Avdeling for nevrokirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: John-Anker Zwart og Professor Knut Hagen.

  Antonia Sagona, ph.d. Regulation of cytokinesis and its consequences for human health. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Juan Martin-Serrano, Department of Infectious Diseases, Guy’s King’s and St. Thomas’ Hospitals, London, Storbritannia, Randi Syljuåsen, Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, og Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Harald Stenmark og Ioannis P. Nezis.

  Manohar Pradhan, ph.d. DNA ploidy and DNA index in endometrial carcinoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 22.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gert Auer, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Ole-Erik Iversen, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, og Glenny Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Bjørn Åke Risberg.

  Wenche Kristiansen, ph.d. Genetic risk factors for testicular cancer. Polymorphisms in sex hormone pathways analysed by case-control and case-parent triad study design. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ewa Rajpert-De Meyts, Klinik for vækst og reproduktion, Rigshospitalet, København, Danmark, Rolf I. Skotheim, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Ole Petter Fraas Clausen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Trine B. Haugen, Elin L. Aschim og Kristin A. Taskén.

  Eli Saastad, ph.d. Effects of fetal movement counting – a multicenter randomized, controlled trial. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 28.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Helle Kieler, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige, Guttorm Haugen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Astrid Klopstad Wahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: J. Frederik Frøen og Pravin Israel.

  Johanne T. Jacobsen, ph.d. Anti-idiotypic B cells and idiotype-specific Th cells in the context of Id+ Ig: interaction and mechanisms of regulation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: John F. Kearney, University of Alabama, Birmingham, USA, Dan Holmberg, Avdeling for klinisk mikrobiologi, Universitetet i Umeå, Sverige, og Bent Rolstad, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Bjarne Bogen.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Gabriel Kristian Pedersen, ph.d. H5N1 influenza vaccines – preclinical and clinical studies. Utgår fra Influensasenteret, Gades institutt. Disputas 13.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Anke Huckriede, University Medical Center Groningen, Nederland, Karin Lövgren Bengtsson, ISCONOVA, Uppsala, Sverige, og Vidar Bakken, Universitetet i Bergen.

  Rune Oskar Bjørneklett, ph.d. Long-term prognosis in chronic primary glomerulonephritides. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 15.3. 2012.

  Veiledere: Bjarne Iversen, Bjørn Egil Vikse og Einar Svarstad.

  Håkon Reikvam, ph.d. New therapeutic targets in human acute myeloid leukemia. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 16.3. 2012.

  Veiledere: Øystein Bruserud og Kimberley J. Hatfield.

  Elham Baghestan, ph.d. Epidemiological aspects of obstetric anal sphincter injuries. A population-based study in Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin og Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 16.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mika Gissler, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, Pål Øian, Universitetet i Tromsø, og Cecilie Svanes, Universitetet i Bergen.

  Kjell H. Halvorsen, ph.d. Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidisciplinary medication reviews. Utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 16.3. 2012.

  Veiledere: Sabine Ruths, Anne Gerd Granås og Per S. Stensland.

  Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Stavanger

  www.uis.no/nyheter/

  Marit Alstveit, ph.d. Å være gravid og å bli mor i lys av yrkesaktivitet: en fortolkning av yrkesaktive kvinners og helsepersonells perspektiver. Utgår fra Institutt for helsefag. Disputas 16.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Elisabeth Hall, Aarhus Universitet, Danmark, Charli Eriksson, Örebro Universitet, Sverige, og Elin Dysvik, Universitetet i Stavanger.

  Veiledere: Elisabeth Severinsson og Bjørg Karlsen.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Maria Dung Cao, ph.d. MR metabolic characterization of locally advanced breast cancer – treatment effects and prognosis. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 14.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Sabrina Ronen, University of California, San Francisco, USA, Peter James, Lunds Universitet, og Ursula Sonnewald, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Ingrid Gribbestad.

  Mirta Mittelstedt Leal de Sousa, ph.d. Proteomics analysis of proteins involved in DNA base repair and cancer therapy. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 15.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Françoise Dantzer, Université de Strasbourg, Frankrike, Magnar Bjørås, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Anders Sundan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Geir Slupphaug.

  Halfdan Petursson, ph.d. The validity and relevance of international cardiovascular disease prevention guidelines for general practice. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 16.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kurt Svärdsudd, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventiv medicin, Sverige, Guri Rørtveit, Universitetet i Bergen, og Berge Solberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Linn Getz, Irene Hetlevik og Johann August Sigurdsson.

  Lene Thoresen, ph.d. Nutrition care in cancer patients nutrition assessment: diagnostic criteria and the association to survival and health-related quality of life in patients with advanced colorectal carcinoma. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 23.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ingvar Bosaeus, Sahlgrensa Universitetssjukhuset, Sverige, Asta Bye, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Unn-Merete Fagerli, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Ursula Falkmer.

  Marit By Rise, ph.d. Lifting the veil from user participation in clinical work – what is it and does it work? Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 23.3. 2012.

  Bedømmelseskomité: Angela Coulter, University of Oxford, Storbritannia, Jonathan Tritter, University of Warwick, Storbritannia, og Marius Steiro Fimland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Aslak Steinsbekk, Hilde Grimstad og Lasse Eriksen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media