()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Å publisere er å formidle. Gode figurer og tabeller bidrar til at budskapet når frem til leserne

  Mer enn tusen ord

  Barnløs og med barneønske

  Barnløs og med barneønske

  Resultatene ved assistert befruktning er blitt mye bedre de siste tiårene. Ved fertilitetsklinikken i Telemark fikk 70 % av kvinnene barn innen tre år. For andre som ønsker barn er bruk av surrogatmor, dvs. en kvinne som bærer frem et barn og gir fra seg foreldreansvaret, blitt et alternativ. I Norge er dette forbudt ved lov. Er bruk av surrogatmor etisk akseptabelt? Hvilke juridiske problemer skaper bruk av surrogatmor i utlandet?

  Assistert befruktning – hva skal staten betale?

  Resultater etter assistert befruktning i en offentlig fertilitetsklinikk

  Surrogati og foreldreskap

  Mutasjonstesting ved lungekreft

  Mutasjonstesting ved lungekreft

  Pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR-genet kan ha nytte av behandling med tyrosinkinasehemmere. Ved testing av over 1 000 norske lungekreftpasienter ble denne genmutasjonen påvist hos rundt 12 %, hyppigere hos kvinner enn hos menn.

  Mutasjonstesting ved ikke-småcellet lungekreft

  Spastisitet og smerter etter ryggmargsskade

  Spastisitet og smerter etter ryggmargsskade

  Spastisitet er vanlig etter ryggmargsskade og bidrar til funksjonsnedsettelsen. Fysisk aktivitet og fysioterapi, ofte kombinert med medikamentell behandling, er viktige tiltak. Kroniske smerter etter ryggmargsskade kan ha mange årsaker, som må avklares før valg av behandling.

  Spastisitet etter ryggmargsskade

  Kroniske smerter etter ryggmargsskade

  Baner brytes og liv endres

  Skam ved plutselig funksjonstap

  Kinesisk urtemedisin uten effekt

  Kinesisk urtemedisin uten effekt

  Ginkgo biloba er en mye brukt kinesisk urtemedisin. De vanligst angitte indikasjonene er kognitiv svikt, demens, hjerneslag, claudicatio, tinnitus og aldersrelatert maculadegenerasjon. Det foreligger imidlertid ingen overbevisende dokumentasjon om effekt.

  Ginkgo biloba – effekt, bivirkninger og interaksjoner

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media