Hvorfor tar ikke pasienten medisinene?

Nyheter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hos personer med schizofreni eller bipolar lidelse er dårlig sykdomsinnsikt, negativ holdning til medisinering og alkohol- eller narkotikabruk viktigere årsaker enn bivirkninger av medisinen.

  Medikamenter er en viktig del av behandlingsopplegget for personer med schizofreni eller bipolare lidelser, og har betydning for prognose og utfall av sykdommen.

  – Hvis pasienten tar medisinene som foreskrevet, kan de bli spart for lidelse. Likevel har legen ofte problemer med å motivere pasienten til å ta medisin. Det er viktig å motivere pasientene til å gjøre det. For å kunne motivere må vi forstå årsaken til at mange ikke følger de medisinske anbefalingene, sier Halldóra Jónsdóttir.

  Hun har undersøkt om 280 personer med schizofreni eller bipolare lidelser følger den medikamentelle behandlingen de er anbefalt, blant annet ved å måle medikamentnivå i blodet. Hun har også benyttet intervjuer og spørreskjemaer for å finne hva som er årsaken til at mange ikke følger anbefalt medisinering.

  – Våre undersøkelser viser at dårlig sykdomsinnsikt, negative holdninger til medikamenter og alkohol- eller narkotikabruk ofte fører til at pasienter ikke følger anbefalt medisinering – dette må regnes som risikofaktorer for dårlig etterlevelse. Bivirkninger av medikamentene, som kvalme og diaré, kan også være risikofaktorer. Redusert kognitiv funksjon ser ut til å ha mindre betydning, sier Jónsdóttir.

  De som ikke tok medisinene sine, mente ofte at det var unødvendig og var også mer bekymret for medisineringen enn de som fulgte behandlingsopplegget. Polikliniske pasienter med alvorlige psykiske lidelser fulgte i stor grad anbefalt medisinering, men også her var negative holdninger til medikamenter og alkohol- eller narkotikabruk knyttet til dårlig etterlevelse.

  Disputas

  Halldóra Jónsdóttir disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 3.2. 2012. Tittel på avhandlingen er Adherence to pharmacological treatment in patients with severe mental disorders.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media