Hva er årsaken til palatal tremor?

Brev til redaktøren Nevrologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karl Bjørnar Alstadhaug & Søren Jacob Bakke hevder i Tidsskriftet nr. 3/2012 at synkron utladning fra nevronene i oliva inferior er årsak til palatal tremor (1). Undertegnede tror at de med dette har latt seg lure av en meget utbredt myte i nevrologisk litteratur.

  Oliva inferior er den viktigste precerebellære kjernen i medulla oblongata. Den mottar afferente fibre fra ryggmargen og mange deler av hjernen. Efferente fibre går utelukkende til lillehjernen. Toveisforbindelsene mellom oliva inferior og lillehjernen er organisert etter et spesielt sonemønster (2), men ikke slik at hele eller deler av oliva er spesielt relatert til ganen. Den og nærliggende muskler er imidlertid innervert fra nucleus ambiguus, med motornevroner som ligger dorsalt for oliva inferior. Nevroner i retikulærsubstansen rundt denne kjernen har rytmiske fyringsegenskaper og regnes som ansvarlige for tygging og svelging. Kane & Thach (3) har derfor foreslått at palatal tremor skyldes tap av descenderende inhibitorisk kontroll av disse retikulære nevronene. Dette vil kunne gi rytmisk stimulering av motornevronene i nucleus ambiguus (og av og til i andre motoriske hjernenervekjerner), noe som igjen fører til ufrivillige rytmiske bevegelser i ganen og eventuelt i omkringliggende muskler. Derfor kan palatal tremor av og til være et isolert fenomen, av og til være ledsaget av tilsvarende tremor i annen gjellebuederivert muskulatur.

  Cellene i oliva inferior er forbundet med elektriske koblinger som normalt blokkeres av GABAerge synapser. Skade på inhibitoriske fibre fra lillehjernen kan føre til at blokkeringen opphører, slik at oliva inferior begynner å fungere som et elektrisk syncytium der cellene fyrer synkront med frekvens rundt 10 Hz. Hypertrofisk olivadegenerasjon antas å oppstå gradvis som følge av dette. Men det er vanskelig å forstå hvordan elektrisk aktivitet og generell skade i oliva skulle kunne gi fokal ufrivillig bevegelse i form av palatal tremor, som dessuten har mye langsommere frekvens.

  Hypertrofisk olivadegenerasjon blir funnet i kanskje halvparten av tilfellene med palatal tremor. Men hypertrofisk olivadegenerasjon forekommer også uten at palatal tremor kan observeres.

  Descenderende inhibitoriske fibre til oliva inferior og til retikulærsubstansen rett dorsalt går sammen gjennom hjernestammen. En liten lesjon kan derfor i mange tilfeller tenkes å affisere begge baner. Derfor virker det sannsynlig at palatal tremor og hypertrofisk olivadegenerasjon i stedet er to i utgangspunktet uavhengige fenomener, men som ofte kan opptre samtidig på grunn av felles årsak (3, 4).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media