Aldersgrensen bør opprettholdes

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen fraråder å gi dispensasjon fra aldersbestemmelse for utøvelse av kampsport som tillater knockout.

  Legeforeningen har vært kritisk til en rekke forslag som har hatt som mål om å lempe på kravene i idretter som tillater knockout, og foreslo blant annet i 2001 at øvre aldersgrense bør senkes til 30 år. Dagens aldersgrense er 34 år.

  Ifølge Norsk nevrologisk forening og Norsk idrettsmedisinsk forening er det nemlig godt dokumentert at risikoen for varige hjerneskader øker betraktelig med antall aktivitetsår, og med økende alder. En studie viste nylig at jo eldre personen var på skadetidspunktet, jo dårligere var prognosen for kognitiv funksjon.

  – At man på bakgrunn av søknad vil kunne plukke ut hvem som tåler ytterligere hodeskader etter fylte 34 år har ingen dokumentasjon i relevant litteratur, og vil kun gi de aktuelle utøverne en falsk trygghet, sier Are Brean, leder i Norsk nevrologisk forening.

  Bakgrunnen for at Legeforeningen ønsker å presisere sitt standpunkt er at Kulturdepartementet nylig sendte ut et forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

  Les Legeforeningens svar til Kulturdepartementet her: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media