En mor forteller

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Weinberg, Ann Cluver

  The Danny diaries

  Overcoming schizophrenia. 405 s. Bloomington, IN: Trafford Publishing, 2010. Pris USD 28

  ISBN 978-1-42691-960-2

  The Danny diaries er en personlig fortelling fra et pårørendeperspektiv. Forfatteren er mor til Danny, som i tenårene utvikler en psykoselidelse som etter hvert viser seg å være schizofreni.

  Boken følger Dannys historie kronologisk fra fødsel til voksen alder. Teksten veksler mellom sitater fra forfatterens originale dagbok, referater fra samtaler mellom Danny, familien og andre, og morens personlige betraktninger.

  Ann Cluver Weinberg er en merittert forfatter fra Sør-Afrika som har gitt ut både lyrikk og biografier. Denne boken er en biografisk skildring av livet med sønnen før, under og etter hans psykotiske sammenbrudd. Danny beskrives som en glad og livlig gutt, men tenårene preges i økende grad av uheldige venner og rusmidler. Han begynner tidlig å røyke cannabis, og et viktig spørsmål er hvorvidt psykosen «bare» var rusutløst, eller om den skyldtes en underliggende, alvorlig sinnslidelse.

  Danny ble syk i begynnelsen av 1980-årene, da cannabis var akseptert i mange kulturelt bevisste miljøer. I samme tidsperiode var det også en rivende utvikling i forståelsen og behandlingen av schizofreni, noe Danny og moren smertelig får erfare. Her møter de hele spekteret av behandlere, fra psykodynamisk skolerte terapeuter i Johannesburg til medisinfiendtlige atferdsterapeuter på Hawaii. Ingen av behandlerne har et helhetlig syn på Dannys situasjon. I rusbehandlingen bagatelliseres alle hans psykotiske symptomer, mens samtaleterapeutene aldri trenger gjennom filteret av tankeforstyrrelser. Det som til sjuende og sist gjør Danny frisk, i alle fall i morens øyne, er fravær av cannabis og det forfatteren kaller «tough love». Mor tar sønnen med hjem, ansetter ham som ærendsgutt og krever ukentlige urinprøver. Under dette regimet fullfører han en universitetsutdanning og blir kvitt de fleste psykosesymptomene, uten medisiner.

  Språket er personlig, og forfatterens dagboknedtegnelser utgjør en vesentlig del. Tidvis blir det for mye hverdagsprat, særlig i første halvdel av historien, der lille Dannys små og store prestasjoner beskrives i detalj. Skildringen av selve psykosen, der Danny begynner å snakke med seg selv og få uforklarlige raserianfall, er svært realistisk og den beste delen.

  The Danny diaries er nokså alene om å beskrive psykoseutvikling fra en mors perspektiv. Boken vil være etterlengtet for mange pårørende til pasienter med schizofreni, men også fagfolk i feltet kan lære mye av behandlermøtene som beskrives.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media