Bipolar lidelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Yatham, Lakshmi N.

  Malhi, Gin S.

  Bipolar disorder

  76 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 10

  ISBN 978-0-19-956230-5

  Dette er en kortfattet håndbok rettet mot leger og andre helsearbeidere som behandler pasienter med bipolar lidelse. Forfatterne er ledende i behandlingsforskning ved denne tilstanden.

  Forfatterne gir først en kortfattet historisk oversikt over hvordan tilstanden er blitt oppfattet siden den først ble beskrevet for 2 000 år siden. Deretter er det en gjennomgang av diagnostikk av de akutte episodene med mani/hypomani og depresjon, forløpet av sykdommen gjennom livet og differensialdiagnostikk mot tilbakevendende depresjon, rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser.

  Epidemiologi er dekket kortfattet, mens sannsynlige årsaker til sykdommen er utfyllende drøftet. Den paradoksale situasjonen der man har gode familiestudier som viser tydelig arvegang, men begrensede funn i genetiske studier, er drøftet utførlig.

  I hoveddelen gir forfatterne en oppdatert beskrivelse av behandling, effekt og bivirkninger av de aktuelle medikamentene og en vurdering av hvilket medikament som bør velges i ulike kliniske situasjoner. De holder seg til kanadiske retningslinjer for behandling, som ligger tett opptil alminnelig norsk praksis.

  Det mest omstridte spørsmålet i farmakologisk behandling av bipolar lidelse er vurdering av effekt og mulig skade av antidepressiver ved at medikamentene kan utløse mani eller medføre hyppigere episoder med depresjon og/eller mani. Forfatterne er reserverte til monoterapi med antidepressiver og anbefaler en kombinasjon med litium, valproat eller moderne antipsykotika og seponering kort tid etter at pasienten er ute av depresjonen, synspunkter som synes å være dominerende i verden i dag. Til sist gir forfatterne en oversikt over psykososiale behandlingsformer som alle har sterke elementer av opplæring av pasienter og familie, planlegging av tidlig intervensjon ved tegn til tilbakefall og endring av livsstil med vekt på regelmessighet. Boken er her for kortfattet til å være en behandlingsveileder, men kan gi inspirasjon til videre lesning.

  Informasjonen er samlet i instruktive tabeller, og layouten er god og oversiktlig. Formatet gjør at boken passer i frakkelommen. Målgruppen er primært klinikere i psykiatrisk arbeid, men den er samtidig så kortfattet og klart skrevet at interesserte leger i andre spesialiteter vil ha utbytte av den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media