Bruk av urtemedisin hos hivpasienter i Uganda

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En betydelig andel av dem som får antiretroviral terapi er også brukere av urtemedisin. Særlig gjelder dette i utviklingsland og der tradisjonell folkemedisin er dypt kulturelt forankret i befolkningen.

  Verken omfang, bruksmønster eller effekt av komplementær og alternativ medisin hos hivpasienter er særlig godt kartlagt. I en ny tverrsnittsstudie med 334 hivpasienter i Uganda som fikk antiretroviral terapi ved Mbarara Regional Referral Hospital fant man at 155 (46,4 %) brukte urtemedisin samtidig, og mer enn hver tredje (39,8 %) tok urter daglig. Nesten alle som brukte urtemedisin (92,3 %) hadde unnlatt å informere helsevesenet om dette, og de fleste (68,5 %) mente dette ikke var viktig å vite om for behandlende lege.

  Majoriteten av pasientene (71,6 %) brukte urter mot hivrelaterte symptomer. Bruk av urtemedisin samtidig med antiretroviral terapi var assosiert med tid siden oppstart av behandlingen, rapportert antall bivirkninger av behandlingen og selvopplevd helsestatus, men ikke med dårlig etterlevelse av antiretroviral terapi.

  Pasientene i denne studien syntes ikke å ville velge bort medisinsk behandling til fordel for urter og tradisjonell folkemedisin, derimot ble urtemedisin anvendt komplementært for å utfylle den medisinske behandlingen mot hiv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media