Doktoravhandlinger

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 772 – 4

  I Tidsskriftet nr. 6/2012 skal det på side 772 øverst i høyre spalte stå:

  Pål Gunnar Larsson, dr.philos.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media