Ønsker bred debatt om legers etiske spørsmål

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det er helt grunnleggende at alle pasienter skal bli møtt på en god måte i kontakt med helsetjenesten.

  Det sier president Hege Gjessing i forbindelse med at Legeforeningens sentralstyre onsdag 21. mars vedtok å opprettholde tidligere standpunkter knyttet til legers reservasjonsrett. Det er viktig at fastlegene ivaretar sine oppgaver overfor listepasientene.

  – Det er helt grunnleggende at alle pasienter skal bli møtt på en god måte i kontakt med helsetjenesten. Legeforeningen er derfor opptatt av at befolkningen skal være sikre på at deres rettigheter blir ivaretatt når de oppsøker fastlegen, understreker Gjessing.

  – Vi ønsker en grundig diskusjon om viktige etiske spørsmål, noe som er viktig for god pasientbehandling.. Det skal derfor nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan overbevisningsgrunner kan balanseres mot samfunnets forventninger og pasientens rettigheter. Arbeidsgruppens mandat og sammensetning vil besluttes på sentralstyrets møte i april. Når gruppens innstilling er klar skal den sendes på bred høring i organisasjonen med sikte på behandling på landsstyremøtet i 2013, sier Gjessing.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media