Kaliumnivå og dødelighet ved hjerteinfarkt

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Kaliumnivåer på mellom 3,5 mmol/l og 4,5 mmol/l gir lavest dødelighet ved hjerteinfarkt. Det viser en stor amerikansk studie.

Illustrasjonsfoto Istockphoto/Thinkstock

Kaliumnivå i serum er en kjent prediktor for arytmi og død etter hjerteinfarkt. Kunnskapsgrunnlaget er i hovedsak små og eldre studier. Man vet mindre om betydningen av kaliumnivå ved moderne akuttbehandling av hjerteinfarkt.

I en retrospektiv kohortstudie ble data fra mer enn 38 000 pasienter som var innlagt pga. akutt hjerteinfarkt ved 67 amerikanske sykehus i perioden 2000 – 08 analysert (1). Studien viste en U-formet sammenheng mellom sykehusdødelighet og gjennomsnittlig kaliumnivå etter innleggelse. Kaliumnivå < 3,5 mmol/l var assosiert med høyere risiko for arytmi, ved nivåer < 3,0 mmol/l også med død. Et kaliumnivå > 5,0 mmol/l var assosiert med høyere risiko for død, men ikke for arytmi.

– Det er flere styrker ved denne studien, spesielt det store antall pasienter og studiedesignen, sier Jan Erik Nordrehaug, professor og avdelingsdirektør ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. – Forekomsten av ventrikkelflimmer bekrefter det som er kjent fra før, forskjellen fra tidligere studier er at det også er overbevisende tall for dødelighet, legger han til.

– Det er vanskelig å gi en sikker anbefaling om endring av praksis rundt håndtering av spesielt et kaliumnivå mellom 4,5 mmol/l og 5,5 mmol/l, der denne studien er mest utsatt for skjult komorbiditet og kanskje manglende koding av hendelser, slik forfatterne selv angir. Dessuten er det her det er svakest eksperimentelt grunnlag. Det er vanlig med katekolaminindusert kortvarig hypokalemi ved innkomst hos akutt syke pasienter, og det synes derfor klokt å følge forfatternes råd om ikke å være for rask eller for aggressiv med kaliumsubstitusjonsbehandling tidlig i forløpet. Det retter seg som oftest av seg selv, og man unngår da også overkorrigering, sier Nordrehaug.

Anbefalte artikler