Om å høre for folk flest

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Konradsson, Konrad S.

  Hörseln

  Det första sinnet. 123 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2011. Pris SEK 198

  ISBN 978-91-85565-27-6

  Konrad S. Konradsson har tatt for seg det anatomiske og fysiologiske grunnlaget for hørsel i en populærvitenskapelig serie fra Karolinska Institutet hvor forskere skriver om vanlige sykdommer.

  Hørselen utvikler seg i siste del av fosterlivet, og dette blir knyttet opp mot utviklingen av talen og evnen til kommunikasjon i vid forstand. Nødvendig habilitering og rehabilitering ved hørselstap har fått en bred omtale, noe som gjenspeiler at dette berører en betydelig del av befolkningen.

  Forfatteren forklarer de fysiske egenskapene til lyd og hvordan øret og de sentrale hørselsbanene analyser dette til vår hørsel. Dette gir så mulighet til å forklare hva problemer med hørselen består i. Han gjør rede for ulike typer og årsaker til hørselstap og hvordan hørsel kan måles. Omsorg for døvhet og alvorlig hørselstap hos nyfødte er belyst ved omtale av nyfødthørselsscreening, genetikk ved hørselstap, kokleært implantat, nevronal plastisitet og pedagogisk oppfølging. Høreapparater er viet bred omtale sammen med andre hørselstekniske hjelpemidler og hørselsvern. Øresus, hyperakusis, ototoksisitet, støy og støyskader av hørselen er omtalt ut fra medisinsk biologisk kunnskap.

  Illustrasjonene er gode, i farger og med elektronmikroskopiske bilder spesielt tilpasset teksten.

  Fremstillingen bygger på oppdatert og evidensbasert kunnskap, i motsetning til en del andre bøker hvor man henvender seg til publikum om hørsel, tunghørthet og andre problemer med hørselen.

  Jeg må imidlertid påpeke noen feil: Det mekaniske hørselstapet ved otosklerose er som regel størst i bassområdet, mens hørselstapet ved vokspropp i øregangen er størst i diskantområdet. Magnettomografi er gullstandard for diagnostikk av vestibulært schwannom, og nevrofibromatose type 1 er ikke assosiert med disse svulstene. Kinin er ikke lenger i bruk som malariaprofylakse.

  Populærvitenskapelig formidling krever at man ikke kan bruke spesiell terminologi. Presisjonsnivåer kan gå tapt ved omskrivning av vitenskapelig kunnskap til et mer folkelig språk. Forfatteren lykkes ikke alltid i fortolkningen og omskrivningen av originallitteratur, og noen steder er teksten blitt vag. På den annen side gir forfatteren uttrykk for fascinasjon og entusiasme for de nesten ubegripelig fine detaljene som vi møter ved studiet av hørselen.

  Boken gir god informasjon om hørsel og medisinsk audiologi for publikum og også for helsepersonell som trenger en kortfattet og moderne fremstilling om hørsel og tunghørthet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media