Godt om smertelindring ved kreft

Pål Klepstad Om forfatteren
Artikkel

Hester, Joan

Sykes, Nigel

Peat, Sue

Interventional pain control in cancer pain management

284 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 70

ISBN 978-0-19-921908-7

De fleste pasienter med kreftsmerter lar seg vellykket behandle med ikke-opioide analgetika, opioider, koanalgetika eller tiltak rettet mot selve tumorsykdommen. For et mindretall fører ikke slik behandling til adekvat smertelindring. Disse pasientene kan ofte hjelpes av invasive teknikker med administrering av lokalanestetika, opioider eller andre medikamenter. Hyppigst brukt er epidural eller intratekal analgesi med lokalanestetika og opioider. Slik behandling bør kunne gjennomføres ved de fleste sykehus, ofte i samråd med en palliativ enhet.

Invasiv smertebehandling administreres av spesialister i anestesiologi. Dette er leger med erfaring fra tilsvarende teknikker for postoperativ smertebehandling. Likevel behøver man ekstra kompetanse siden både teknikker, doseringer og avveining av nytte versus risiko er helt forskjellig for kreftpasienter med smerter.

Denne boken er en svært god innføring i ulike invasive teknikker for smertebehandling av kreftpasienter. Den er både kortfattet og grundig. Leseren får god veiledning i anatomi, praktisk gjennomføring, teknisk utstyr og indikasjoner. Forfatterne gir god informasjon om nytten av invasive teknikker uten å være ukritisk i forhold til mulige komplikasjoner. De tar også frem nær glemte teknikker for eksempel intratekal nevrolyse med fenol, en teknikk som fortsatt enkeltpasienter kan ha nytte av.

Jeg anbefaler boken sterkt for leger og avdelinger som vil tilby pasienter med kompliserte kreftsmerter god smertelindring.

Anbefalte artikler