Siden sist

Artikkel

Flere artikler fra forrige nummer (nr. 7/2012) er blitt godt mottatt og omtalt i andre medier. Originalartikkelen Sammenslåing av tre sykehus til ett universitetssykehus av Tor Ingebrigtsen og medarbeidere fikk presseomtale i blant annet Brønnøysunds Avis.

På Twitter roses portrettintervjuet Et definerende øyeblikk, der vi møter Øystein Svendsen.

Statistikken viser at nettopp portrettintervjuet er mest lest i forrige utgave.

Vi har også fått mer generell ros på Twitter for nr. 7/2012.

På bloggen er det publisert en post av Jan Erik Frantsvåg fra Universitetet i Tromsø der det reises spørsmål om hvorvidt bibliografiske mål som impaktfaktor og h-indeks støtter opp under vitenskapens mål? Bjørg Bakke, leder i Norsk medisinstudentforening, etterlyser svar fra helsepolitikerne på hvordan grunnutdanningene innen helse skal endres for å møte endrede behov i samfunnet. Det er ikke for sent å delta i debatten!

Anbefalte artikler