Siden sist

Siden sist
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere artikler fra forrige nummer (nr. 7/2012) er blitt godt mottatt og omtalt i andre medier. Originalartikkelen Sammenslåing av tre sykehus til ett universitetssykehus av Tor Ingebrigtsen og medarbeidere fikk presseomtale i blant annet Brønnøysunds Avis.

  På Twitter roses portrettintervjuet Et definerende øyeblikk, der vi møter Øystein Svendsen.

  Statistikken viser at nettopp portrettintervjuet er mest lest i forrige utgave.

  Vi har også fått mer generell ros på Twitter for nr. 7/2012.

  På bloggen er det publisert en post av Jan Erik Frantsvåg fra Universitetet i Tromsø der det reises spørsmål om hvorvidt bibliografiske mål som impaktfaktor og h-indeks støtter opp under vitenskapens mål? Bjørg Bakke, leder i Norsk medisinstudentforening, etterlyser svar fra helsepolitikerne på hvordan grunnutdanningene innen helse skal endres for å møte endrede behov i samfunnet. Det er ikke for sent å delta i debatten!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media