K.B. Alstadhaug & S.J. Bakke svarer:

Karl Bjørnar Alstadhaug, Søren Jacob Bakke Om forfatterne
Artikkel

Det er, som bemerket av Espen Dietrichs, en utbredt oppfatning at det er cellene i oliva inferior som genererer de 2 – 3 Hz rytmiske sammentrekningene i ganen som karakteriserer palatal tremor. Dietrichs argumenterer med tyngde og overbevisning for at denne årsaksforklaringen er feil, gir sin støtte til en alternativ teori av Kane & Thach fra 1989, og kan meget vel ha rett (1). Teorien tar imidlertid ikke i betraktning de okulære oscillasjonene (2) som også ofte ses ved hypertrofisk olivadegenerasjon (3). En amerikansk forskningsgruppe imøtegår samtlige av de klassiske argumentene som Dietrichs presenterer (4 – 6), og konkluderer i en artikkel fra 2010 i det anerkjente tidsskriftet Brain med at «… oculopalatal tremor oscillations originate in the hypertrophic inferior olive and are amplified by learning in the cerebellum» (6).

Anbefalte artikler