Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Gunnar Sæter
Kirsten Sundby Hall
Øyvind S. Bruland
Øyvin P. Solheim
Johan Høie
Gunnar Follerås
Per Helgerud
Anna E. Stenwig
Bodil Bjerkehagen
Kristian Talle
Ingeborg Taksdal
Mette Winderen
Lars Thomassen
Ulrike Waje- Andreassen
Halvor Næss
Gunnar Moen
Alf Inge Smievoll
Berit Støre Brinchmann*
Reidun Førde
Per Nortvedt
Gunnar Einvik
Ole Tjomsland*
Knut Kvernebo
Sindre Stavnes*
Øivind Ekeberg
Per Lagerløv
Kristin Bakke
Ellen Merete Hogstad
Britt-Ingjerd Nesheim

Tema

Ole A. Andreassen
Vidar M. Steen

Kommentar og debatt

Bente E. Moen
Magne Bråtveit
Yohana Mashalla
Hatua Maalim
Per Vollset

Nyheter og reportasjer

Petter Jensen Gjersvik,
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen