legefakta

Artikkel

Nmf-medlem

Tidl. Nmf-medl.¹

Totalt

Prosent Nmf-medl.

Univ. i Oslo

829

94

1 129

73

Univ. i Bergen

704

73

908

78

NTNU Trondheim

385

32

572

67

Univ. i Tromsø

346

47

512

68

Norge totalt

2 264

246

3 121

73

Ungarn

232

47

485

48

Polen

199

36

357

56

Tyskland

232

23

318

73

Danmark

80

19

207

39

Irland

67

10

130

52

Australia

33

6

77

43

Storbritannia

37

6

70

62

Sverige

13

22

62

21

Tsjekkia

40

5

62

65

Nederland

28

4

45

62

Malta

8

1

12

67

USA

0

1

6

0

Østerrike

5

1

5

100

Italia

3

0

5

60

Spania

0

1

3

0

Island

0

0

2

0

Belgia

0

0

2

0

Frankrike

0

1

2

0

Sveits

0

0

1

0

Afrika

0

0

1

0

Andre

0

2

29

0

Utlandet totalt

977

185

1 880

52

Totalt

3 241

431

5 001

65

¹ Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge per april 2002) og Statens lånekasse for utdanning (endelige tall for medisinstudenter i utlandet i studieåret 2001–02 med støtte fra Lånekassen). Tabellen forutsetter at antall medisinstudenter er det samme per 2.9. 2002.

Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler