legefakta

Legefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 2.9. 2002

  Artikkel
  Tabell

  Nmf-medlem

  Tidl. Nmf-medl.¹

  Totalt

  Prosent Nmf-medl.

  Univ. i Oslo

  829

  94

  1 129

  73

  Univ. i Bergen

  704

  73

  908

  78

  NTNU Trondheim

  385

  32

  572

  67

  Univ. i Tromsø

  346

  47

  512

  68

  Norge totalt

  2 264

  246

  3 121

  73

  Ungarn

  232

  47

  485

  48

  Polen

  199

  36

  357

  56

  Tyskland

  232

  23

  318

  73

  Danmark

  80

  19

  207

  39

  Irland

  67

  10

  130

  52

  Australia

  33

  6

  77

  43

  Storbritannia

  37

  6

  70

  62

  Sverige

  13

  22

  62

  21

  Tsjekkia

  40

  5

  62

  65

  Nederland

  28

  4

  45

  62

  Malta

  8

  1

  12

  67

  USA

  0

  1

  6

  0

  Østerrike

  5

  1

  5

  100

  Italia

  3

  0

  5

  60

  Spania

  0

  1

  3

  0

  Island

  0

  0

  2

  0

  Belgia

  0

  0

  2

  0

  Frankrike

  0

  1

  2

  0

  Sveits

  0

  0

  1

  0

  Afrika

  0

  0

  1

  0

  Andre

  0

  2

  29

  0

  Utlandet totalt

  977

  185

  1 880

  52

  Totalt

  3 241

  431

  5 001

  65

  ¹ Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter.

  Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge per april 2002) og Statens lånekasse for utdanning (endelige tall for medisinstudenter i utlandet i studieåret 2001–02 med støtte fra Lånekassen). Tabellen forutsetter at antall medisinstudenter er det samme per 2.9. 2002.

  Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media