Lov og tvang

Artikkel

Det er nå dokumentert at det foregår utstrakt bruk av tvang, i juridisk forstand, i eldreomsorgen. Derfor foreslår helsemyndighetene å gjøre slik tvang lovlig.

Helsepersonell synes det er ubehagelig å vite at de begår lovbrudd når de gjør en nødvendig handling til pasientens beste, f.eks. å låse ytterdøren på en demensavdeling. Men en ny lov må ikke bli en sovepute slik at man lar være å sette inn helt nødvendige ressurser i eldreomsorgen, spesielt i omsorgen for demente.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler