Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at:

Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske senter

seksjon Årstad, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri tellende for ett år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 30.7. 2002.

Fjell voksenpsykiatriske poliklinikk

ved Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske senter godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri tellende for to år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 31.7. 2002.

Indre Sogn psykiatrisenter

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for ett år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 6.8. 2002.

Psykiatrisk avdeling ved Notodden sykehus

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for tre år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 12.8. 2002.

Anbefalte artikler