Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren

I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at:

Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske senter

seksjon Årstad, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri tellende for ett år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 30.7. 2002.

Fjell voksenpsykiatriske poliklinikk

ved Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske senter godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri tellende for to år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 31.7. 2002.

Indre Sogn psykiatrisenter

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for ett år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 6.8. 2002.

Psykiatrisk avdeling ved Notodden sykehus

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for tre år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 12.8. 2002.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler