Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Ny lovende behandling mot blodkreft

Imatinib-mesylat blokkerer aktiviteten til tre ulike tyrosin kinaser (N Engl J Med 2002; 347: 481 – 7). Imatinib-mesylat har vist seg å ha effekt ved flere kreftformer, og er nå prøvd ut på fire pasienter med kronisk myeloproliferativ sykdom. Alle hadde leukocytose, perifer eosionofili og mutasjoner i genet som koder for blodplatederivert vekstfaktor-reseptor b (PDGFRb). Samtlige pasienter oppnådde normale verdier i perifert blod etter kort tid, og normalisering av mutasjonen. Endringene bestod 12 måneder etter behandlingsstart.

Depresjon etter hjerteinfarkt

Tidligere studier av høy kvalitet har vist en sikker, uavhengig sammenheng mellom depresjon og hjerteinfarkt (JAMA 2002; 288: 701 – 9). Eldre antidepressiver kunne ha kardiotoksisk effekt og kunne derfor ikke brukes hos pasienter med iskemisk hjertesykdom. Sertralin, en selektiv serotoninreopptakshemmer, er vurdert i en placebokontrollert studie med 369 pasienter med nylig gjennomgått infarkt eller ustabil angina. Resultatene av undersøkelsen tyder på at sertralin ikke har noen negativ effekt på hjertefunksjonen.

Adoptivbarns psykiske helse

Sverige er det landet i Europa med den høyeste andelen fjernadopterte barn (Lancet 2002; 360: 443 – 8). Kullene fra 1970-årene er voksne, og dermed er det mulig å underøke disse barnas psykiske og fysiske helse, bl.a. forekomsten av selvmord, selvmordsforsøk og narkotikamisbruk. 11 320 adoptivbarn hadde omkring fem ganger så høy risiko for narkotikamisbruk og 3,5 ganger så stor risiko for selvmord som svenskfødte barn. Det var også signifikante forskjeller mellom adoptivbarn og deres ikke-biologiske søsken.

Mikroalbuminuri øker risikoen for hjerteinfarkt

Danske indremedisinere har sett på forholdet mellom små mengder albumin i urinen og utvikling av hjerteinfarkt hos pasienter med hypertensjon (Ugeskr Læger 2002; 164: 3773 – 7). 2 085 personer mellom 30 og 60 år fikk målt albumin i urin, blodtrykk og kreatinin i løpet av 1983 – 84, hvorav 204 hadde hypertensjon. Mikroalbuminuri var den sterkeste individuelle risikofaktor for senere iskemisk hjertesykdom med en justert relativ risiko på 3,5 for pasienter med verdier i øverste percentil i forhold til i nederste percentil.

Anbefalte artikler