Plaster på små kutt like bra som sting

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Konservativ behandling av ukompliserte sårskader på hendene gav et like bra resultat som kirurgisk sutur i en amerikansk studie. Illustrasjonsfoto

Små sårskader er som regel en enkel klinisk problemstilling, men behandlingen av dem tar tid. Leger flest er vant til å få spørsmålet «Er det nødvendig å sy, doktor?», og pasientene forventer å få svar som er tuftet på sikker medisinsk viten.

Ingen forskjeller

Sannheten er at legens svar er en ren meningsytring. Effekten av å lukke beskjedne sårskader med kirurgiske sting, og spørsmålet om man i det hele trenger å gjøre det, har ikke vært gjenstand for vitenskapelige studier. Den første randomiserte, kontrollerte undersøkelsen av kirurgisk versus konservativ behandling av overflatiske og ukompliserte kutt som er mindre enn 2 cm i lengde, er nylig publisert i BMJ (1).

91 pasienter med små, men sprikende kutt på hendene ble behandlet ved en legevakt i California. Pasientene fikk primærbehandling enten med sting eller vanlig rensing og plastring. 8 – 10 dager senere ble sårene vurdert igjen og eventuelle sting fjernet. De som fikk konservativ behandling hadde hatt mindre smerte enn dem som ble behandlet kirurgisk, og behandlingstiden hadde dessuten vært 14 minutter kortere. Det var heller ingen forskjell i det kosmetiske sluttresultatet vurdert etter tre måneder.

Selv om resultatene ikke uten videre kan generaliseres til for eksempel behandling av ansiktsskader, tar forfatterne til orde for mer konservativ behandling av enkle sårskader. Det er som regel mindre vondt, ofte like bra og alltid mer ressursbesparende, mener de.

Anbefalte artikler