Tobakksrøyking blant unge skal ned til det halve

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Dagfinn Høybråten

Det fremhever forskerne Karl Erik Lund og Jostein Rise ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i en fersk rapport (1).

Rapporten er den første i sitt slag der forskerne systematisk har gått gjennom litteraturen om effekten av forskjellige virkemidler.

Lund og Rise har vurdert effekten av ti tiltak som begrunnes i rapporten: å øke avgiftsnivået, effektivisere aldersbestemmelsene, redusere antall salgssteder, satse på skoleprogrammer, innføre restriksjoner for røyking i videregående skole, lansere kampanjer i massemedia, sette i gang lokalbaserte tiltak for unge, tilby assistanse til røykeslutt blant eldre ungdom, innføre røykfrihet på serveringssteder og å gi sigarettpakkene et anonymt og ensformig utseende i skrift, form og farge.

Forskerne peker på at effekten av et tiltak vil kunne bli forsterket hvis man gjennomfører av et eller flere av de andre tiltakene.

Helseminister Dagfinn Høybråten fikk overrakt rapporten i august. Han har som mål å halvere røyking blant unge innen fem år.

– Jeg garanterer ikke at vi har nådd målet om fem år, men det er viktig å ha noe å strekke seg etter i denne viktige saken, sa han.

Han hevdet at stemningen i befolkningen viser at det er medvind for å lykkes med anti-tobakksarbeid og minnet om at alle varslede stormer mot å innføre røykfrie utesteder, var uteblitt.

Forskernes tall viser at rundt én av fire unge mellom 16 og 19 år røyker daglig og nesten like mange røyker av og til. Nesten ingen røyker før de begynner på ungdomsskolen og nesten heller ingen griper til røyken etter at de er ferdige med videregående skole. Dette er årsaken til at myndighetene vil sette inn tiltak mot røyking i aldersgruppen 13–18 år.

Rapporten kan leses på www.shdir.no og på www.tobakk.no

Anbefalte artikler