Tidlig synsscreening gir bedre resultat

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det har ikke vært dokumentert at tidlig behandling for nedsatt syn (amblyopi) gir bedre resultater enn senere behandling. I en ny studie ble 3 490 barn randomisert til intensiv screening eller kun en gangs screening (1). Barn som fikk intensiv screening ble undersøkt av ortoptist seks ganger i alderen 8 – 37 måneder. Barn som ble screenet én gang, ble undersøkt 37 måneder gamle.

Barna ble fulgt opp ved 7 års alder. Da ble ca. 55 % av både intensiv- og kontrollgruppen undersøkt. De som ble intensivt screenet, hadde lavere forekomst av amblyopi og bedre visuell skarphet på øyet med dårligst syn enn dem som ble screenet kun en gang. Dette støtter hypotesen om at tidlig behandling fører til bedre resultater.

– Det er godt kjent fra klinisk arbeid at tidlig behandling er å foretrekke. Studien dokumenterer dette, sier professor Anna Midelfart ved Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital i Trondheim. Opplegget i denne studien er svært omfattende og ressurskrevende. For det første ble barna i intensivgruppen screenet seks ganger frem til treårsalder. Likevel klarte man ikke å behandle alle tilfeller. I Norge screenes barna to ganger, som spedbarn og ved fireårskontrollen. For det andre ble screeningen utført av ortoptist, som så henviste videre til sykehus. I Norge utføres screeningen ved helsestasjonene, som henviser til øyelege.

– I Norge har det vært på tale å flytte screeningen fra fire til fem års alder (2). Studien støtter at fireårskontrollen bør beholdes, sier Midelfart.

Anbefalte artikler