Depresjon varsler Alzheimers sykdom

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Depresjon og Alzheimers sykdom er hyppige tilstander blant eldre mennesker, og som det finnes gode behandlingstiltak for ved tidlig diagnostisering. Nå viser det seg at depressive symptomer også er en viktig risikofaktor for Alzheimers sykdom, ifølge en undersøkelse publisert i augustnummeret av tidsskriftet Neurology (1)

Flere symptomer, større risiko

Chicago-legen Robert Wilson og medarbeidere fulgte 651 katolske prester og nonner i en periode på sju år. Alle forsøkspersonene var 65 år eller mer da studien ble påbegynt. Ingen hadde tegn på mental svikt, men hver hadde i gjennomsnitt ett symptom forenlig med depresjon på en skala fra 0 til 8 (CES-D-skalaen).

Under oppfølgingsperioden gjennomgikk forsøkspersonene både kliniske og kognitive tester med tanke på mental svikt, og de ble vurdert med CES-D-skalaen for å avdekke depressive symptomer. I løpet av denne tiden var det 108 forsøkspersoner som utviklet symptomer forenlig med Alzheimers sykdom. Etter at forskerne hadde korrigert for kliniske og demografiske variable, ble skåren for depressive symptomer vurdert opp mot forekomsten av mental svikt hos disse pasientene. Forskerne fant en numerisk sammenheng: For hvert depresjonssymptom økte risikoen for å utvikle symptomer på Alzheimers sykdom med 20 % og risikoen for manifest mental svikt med 20 %.

– Depressive symptomer kan dermed være et tidlig tegn på degenerative forandringer i sentralnervesystemet, deriblant Alzheimers sykdom. Det vi ikke vet, er om depresjon i seg selv kan disponere for kognitiv svikt gjennom ukjente mekanismer, påpeker forfatterne i artikkelen.

Anbefalte artikler