Les mer om ...

Artikkel

Bedre sarkombehandling

En gjennomgang av data for 1 813 pasienter med bein- eller bløtvevssarkom tyder på en vesentlig bedret kvalitet på utredning og behandling ved Radiumhospitalet gjennom de siste 20 år. Studien er et eksempel på at kvalitetsforbedring lykkes best når den skjer på medisinske premisser.

Sentralisering av behandling av sjeldne krefttyper

Bein- og bløtvevssarkomer behandlet ved Det Norske Radiumhospital 1980 – 99

Trombolyse og hjerneslag

Prinsippet bak trombolytisk behandling ved hjerneslag er logisk. Resultatene er lovende, men behandlingen er fortsatt omdiskutert.

Trombolytisk behandling ved hjerneslag – bare for noen få?

Trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt

Når nytt liv er døende

Leger og annet helsepersonell kan lære av foreldres erfaringer fra situasjoner der det tas beslutninger som vedrører nyfødte barns liv eller død.

Når døden er bedre enn livet

Foreldres erfaringer med liv-død-beslutninger hos premature barn

Hofteleddsdysplasi

Asymmetrisk abduksjon hadde en positiv prediktiv verdi på bare 3 % i en studie med 225 barn i Oslo og Lillehammer henvist til ultralydundersøkelse i 2000.

Screening for hofteleddsdysplasi på helsestasjonen

Sterkere skjelett ved trening?

Fysisk aktivitet med høy mekanisk belastning i ung alder forebygger svinn i beinmassen og kan redusere risikoen for osteoporotiske frakturer hos kvinner senere i livet.

Skjelettets adaptasjon til mekanisk belastning

Kan unge kvinner trene seg til et sterkere skjelett?

Schizofreni og biologi

Molekylærgenetiske metoder gir nye muligheter for å klarlegge genetiske faktorers betydning for utvikling av schizofreni. Sykdommen gir en rekke nevrobiologiske forandringer i hjernen.

Schizofreni og molekylærgenetikk

Nevrobiologiske funn ved schizofreni

Anbefalte artikler