Bare null sigaretter minsker helsefaren

Tom Sundar Om forfatteren

Forskningsresultater fra Danmark viser at kvinner som røyker tre til fem sigaretter daglig, fordobler risikoen for å få hjertesykdom. Det samme gjelder menn som tenner seks til ni sigaretter hver dag. Beregningene er hentet fra en stor undersøkelse fra København, publisert i Journal of Epidemiology and Community Health .

– Selv om man trapper ned sigarettforbruket til et minimum, er risikoen for å få hjerte- og karsykdom betydelig høyere sammenliknet med ikke-røykere, konkluderer forfatterne. De peker på at det meste av det man vet om helsefarene ved tobakksrøyking er basert på studier av storrøykere, dvs. personer som røyker flere enn ti sigaretter daglig. Bare et fåtall studier har til nå sett på farene ved et lavt daglig sigarettforbruk.

De danske epidemiologene har samlet inn kliniske data for 12 000 menn og kvinner over 22 år, og kartlagt sammenhengen mellom deres røykevaner og helsetilstand. I denne perioden fikk 476 kvinner og 872 menn hjerteinfarkt, og til sammen 2 305 kvinner og 2 883 menn døde.

Hos kvinner som røykte tre til fem sigaretter daglig, var sjansen for å få et hjerteinfarkt 2,14 ganger større og den generelle dødeligheten 1,86 ganger høyere enn hos ikke-røykende kvinner. Tilsvarende risikotall for menn som røykte seks til ni sigaretter var 2,10 og 1,76 sammenliknet med ikke-røykende menn.

Risikoen for hjerteinfarkt ble også funnet å være høyere blant personer som påstod at de røykte uten å inhalere sigaretteimen.

1

Prescott E, Scharling H, Osler M, Schnohr P. Importance of light smoking and inhalation habits on risk of myocardial infarction and all cause mortality. A 22 year follow up of 12 149 men and women in The Copenhagen City Heart Study. J Epidemiol Community Health 2002; 56: 702 – 6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler