Færre mastektomier etter screening

Petter Jensen Gjersvik, Om forfatteren
Artikkel

En studie publisert i BMJ (1) viser at antall kvinner som får utført radikal brystkreftkirurgi har gått ned. Dessuten har det vært en økning i antall kvinner som får utført brystbevarende kirurgi.

BMJ-artikkelen er interessant sett i forhold til den pågående diskusjonen om effekten av mammografiscreening på forekomsten av mastektomi. Blant annet har en Cochrane-rapport (2) konkludert med at screening har ført til 20 % økning i tallet på mastektomier, først og fremst som følge av overdiagnostisering av brystkreft.

Viktig studie

Mammografiscreening ble innført i Firenze i 1990. Frem til 1996 ble om lag 60 000 kvinner i alderen 50 – 69 år invitert til fra én til tre mammografiundersøkelser, og ca. 60 % møtte til minst én slik undersøkelse.

I denne perioden har det vært en klar nedgang i antall brystfjerningsoperasjoner, fra 1,08 per 1 000 kvinner i 1990 til 0,62 seks år senere (p < 0,001). Andelen som fikk utført brystbevarende kirurgi, økte fra 1,18 per 1 000 kvinner til 1,87 (p = 0,01).

– Dette er gledelig, men ikke direkte overraskende resultater, sier forsker Hege Wang ved Kreftregisteret. - Selv om det primære mål for mammografiscreening er redusert dødelighet av brystkreft, tyder denne studien på at slik screening ikke øker bruken av unødvendig aggressiv behandling, sier kreftforskeren.

Anbefalte artikler