Endring av operasjonslisten i generell kirurgi

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre operasjonslisten i spesialiteten generell kirurgi.

Den nye operasjonslisten i generell kirurgi er gitt ikrafttreden umiddelbart.

Informasjon om at operasjonslisten i generell kirurgi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Legeforeningens nettsider i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler