Endring av operasjonslisten i generell kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre operasjonslisten i spesialiteten generell kirurgi.

  Den nye operasjonslisten i generell kirurgi er gitt ikrafttreden umiddelbart.

  Informasjon om at operasjonslisten i generell kirurgi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Legeforeningens nettsider i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media