Årsmøte for utenlandsstudentene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Utenlandsstudentenes nye styre (fra v.): Tom H. Thune, Marie Thoresen, Tobias S. Johansen, Marit Halonen Christiansen. John Søfteland var ikke til stede. Foto L.B. Johannessen

Ny leder i Nmf Utland er Tobias S. Johansen, Polen. De øvrige styremedlemmer er Marit Halonen Christiansen, Irland, som også er hovedstyrerepresentant, Tom H. Thune, Danmark, Marie Thoresen, Irland og John Søfteland, Tsjekkia. De to sistnevnte er nye i styret.

President Hans Kristian Bakke innledet til debatt der turnustjeneste og spørsmål om fremtidig legeoverskudd var noen av de viktigste temaene. Til stede på årsmøtet var også studentprestene for Europa, Hanne Hagen og Torbjørn Holt som orienterte om studentpresttjenesten.

Nmf Utland hadde per 7.8. 2002 982 medlemmer. Dette tilsvarer en organisasjonsprosent på 52, og er en nedgang på 13 % siden forrige årsmøte. Et av de viktige satsingsområdene for det nyvalgte styret vil derfor være økt rekruttering av nye medlemmer.

Det nye arbeidsprogrammet vektlegger arbeidet med turnustjeneste, informasjon til medlemmene gjennom månedsmail og Internett, kurstilbud, spesielt årlige kurs i akuttmedisin, fagseminar i samarbeid med ANSA og full opplæring av kontaktpersoner ved fakultet med norske medisinstudenter.

For ytterligere informasjon, se Nmf Utlands Internett-sider: www.medisinstudent.no

Anbefalte artikler