Norsk president for verdens medisinstudentorganisasjon

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kristina Øgaard

Nyvalgt president Kristina Øgaard (23), som nylig avsluttet sitt tredje år på medisinstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, planlegger å ta et friår for å være mest mulig sentralt plassert i forhold til IFMSAs samarbeidspartnere, samt å kunne representere organisasjonen på arrangementer som finner sted i Genève og Sentral-Europa. Organisasjonen disponerer fritt et kontor i hovedkvarteret til World Medical Association i Ferney-Voltaire i Frankrike. Ledervervet er et heltidsverv.

Organisasjonen er en idealistisk, upolitisk føderasjon av nasjonale medisinstudentorganisasjoner med over én million medlemmer fordelt på 90 medlemsland. IFMSA er den største organisasjonen i verden med studenter i ledervervene.

Hovedoppgaven er å fremme samarbeid mellom medisinstudenter over hele verden. Først og fremst gjelder dette utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer innen helserelatert studentarbeid og ikke minst studentutveksling. I tillegg igangsettes det en rekke internasjonale og nasjonale prosjekter. Koordineringen av arbeidet foregår på to årlige internasjonale møter, der studenter møtes for å jobbe sammen om helserelaterte spørsmål.

Siden IFMSA ble grunnlagt i 1951, er den blitt en anerkjent aktør når det gjelder internasjonale helsespørsmål. Organisasjonen har hatt et offisielt samarbeidsforhold til Verdens helseorganisasjon fra 1969, og samarbeider også med flere andre av FNs organer. IFMSA samarbeider dessuten svært tett med World Medical Association og en rekke andre internasjonale organisasjoner.

Organisasjonens aktiviteter er organisert i seks komiteer: klinisk utveksling, forskningsutveksling, folkehelse, seksualopplysning og AIDS, flyktning- og fredsarbeid og medisinsk utdanning.

IFMSAs sentralstyre består av president og to nestledere, samt generalsekretær og kasserer. I tillegg velges det en leder for hver av komiteene.

For ytterligere informasjon, se IFMSAs hjemmesider: www.ifmsa.org

Anbefalte artikler