Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Claus Lützow-Holm

Medisin og vitenskap

Ann Trude With Notø
Lisa Steffensen
Arne Nordøy
John-Bjarne Hansen
Tom Mala
Anstein Bergan
Bjørn Edwin
Ivar Gladhaug
Øystein Mathisen
Odd Mjåland
Egil Johnson
Helge Myrvold
Anders Angelsen
Erik Skaaheim Haug*
Mari Owesen
Nina Hassel
Steinar Aase
Hanna Strømme Koppang
Tore Solheim
Åsmund Kjærheim
Tony Axéll
Kari Storhaug
Sigvald Refsum
Agneta Bergqvist
Christer Bergquist
Fredrik Nordenskjöld
Anne Forus
Therese Sørlie
Anne-Lise Børresen-Dale
Ola Myklebost
Joan Kristina S. Totlandsdal*
Nina Tvedt*
Reidun Breilid*
Toril Berg Rønning*
Else Karin Kogstad*
Kari Johanne Myhren*
Tom Mala
Lars Frich
Bjørn Edwin
Eigil Samset
Per Kristian Hol
Erik Fosse
Øystein Mathisen
Anstein Bergan
Odd Søreide*
Ivar Gladhaug
Morten Aaserud
Mari Trommald
Janette Boynton
Kjell-Morten Myhr

Kommentar og debatt

Frank Davidoff
Catherine D. DeAngelis
Jeffrey M. Drazen
John Hoey
Liselotte Højgaard
Richard Horton
Sheldon Kotzin
M. Gary Nicholls
Magne Nylenna
John P.M. Overbeke
Harold C. Sox
Martin B. van der Weyden
Michael S. Wilkes
Knut Arne Holtedahl
Ulrik Fredrik Malt
Terje Fladvad
Charlotte Haug
Ingrid Petrikke Olsen
Hallvard Sandnes
Bjørn Johan Øverbye

Nyheter og reportasjer

Pål Gulbrandsen
Trond Skillingstad
Pål Gulbrandsen
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Harald Arnesen
Anette Hylen Ranhoff

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Anne Kjersti Befring
Lars Duvaland
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen