Legeforeningen skeptisk til publikumsinformasjon

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Forslaget fra EU-kommisjonen er foreløpig igangsetting av et femårig pilotprosjekt med informasjon direkte til pasienter om godkjente legemidler mot diabetes, astma og AIDS.

Norsk lovgivning setter en klar stopper for slik reklamepåvirkning i dag. Det er forbudt å reklamere for reseptbelagte legemidler direkte til publikum.

Kritisk til forslaget

– Informasjonsbehovet hos publikum om legemidler er stort, men kvalifisert helsepersonell må sørge for at folk får den informasjonen de trenger. Det er uheldig hvis pasienter får slik informasjon gjennom markedsføringskampanjer, mener Aarseth. Han mener det er en fare for at pasienter kan komme til legen og forlange spesielle medisiner på bakgrunn av reklamekampanjer.

Hans Petter Strifeldt, rådgiver i Legemiddelindustriforeningen, mener forslaget er positivt: – Dette er en naturlig utvikling. Behovet for legemiddelinformasjon er stort, samtidig som industrien sitter på mye kunnskap som pasientene vil ha stor nytte av.

Myndighetene avventende

Fungerende avdelingsdirektør i Helseavdelingen i Sosial- og helsedepartementet, Erik Helstad, sier at forslaget er så ferskt at det ikke er mulig for norske helsemyndigheter å gi noen kommentar til hvilke konsekvenser en slik lemping på regelverket vil kunne få. – Dersom EU-kommisjonen vedtar å endre regelverket, må også norske myndigheter ta et standpunkt til det. Men hva det vil bli, avhenger av hvordan forslaget til nytt direktiv er utformet fra EUs side, sier Helstad.

Gir økt salg

En amerikansk undersøkelse viser at reklame for legemidler direkte rettet mot forbrukerne gir en økning i salget for medikamentene det gjelder. Ifølge undersøkelsen førte direktemarkedsføring til at amerikanske leger skrev ut 34 % flere resepter i 1999 enn i 1998 for de 25 medikamentene som var markedsført på denne måten. Til sammenlikning ble det bare skrevet ut 5 % flere resepter for alle andre reseptbelagte medikamenter (1).

Anbefalte artikler