Johannesurt

Hallvard Sandnes Om forfatteren
Artikkel

I Legemidler i praksis i Tidsskriftet nr. 13/2001 er johannesurt omtalt (1). Det fremgår ikke av artikkelen at det offisielle norske navnet er perikum (2). Det svenske navnet johannesurt er imidlertid mye brukt, bl.a. i ukeblader. Navnet kommer av at planten blomstrer ved sankthanstider, Johannes døperens tid, 24. juni. Blomstene ble ved midtsommerfesten hengt over bilder til vern mot ondskap (3), derav det latinske navnet Hypericum – hyper = over, eikon = bilde (kfr. ikon). På tysk er navnet Johanniskraut, på engelsk St. Johns wort og på dansk perikum.

Anbefalte artikler