Prisoppslag hos fastlegene

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Pasienter skal ikke være i tvil om hva en legekonsultasjon skal koste.

  Det sier leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Hans Kristian Bakke, i en kommentar til at sekretariatet mottar henvendelser fra pasienter som gir uttrykk for at det avkreves høyere beløp enn hva normaltariffen angir. Bakke presiserer at det skal være oppslag på legekontoret som viser hva pasientene skal betale i egenandeler. – Sekretariatet har sendt plakater for oppslag til allmennlegene, og jeg forventer at disse eller tilsvarende henger oppe, sier han.

  Fastlegeavtaler binder

  Fastlegeavtaler binder

  Leger med fastlegeavtale er bundet av disse takstene når de utfører allmennlegearbeid. En allmennlege som i deler av dagen eller uken arbeider som fastlege, har ikke anledning til å ta andre egenandeler på andre tider, dersom denne allmennpraksisen drives fra legens faste kontor. Skal en allmennlege kunne ta andre takster, må legen være ansatt i en annen virksomhet. Slik virksomhet kan ikke drives fra legens ordinære faste kontor.

  – En fastlege som i tillegg til sin fastlegevirksomhet, driver annen privat legevirksomhet uten offentlig finansiering fra eget kontor, skal gjøre det tydelig og klart for pasienten at legen ikke er i sin ordinære fastlegepraksis, og at det kreves andre priser sier Hans Kristian Bakke.

  – Det er svært uheldig og i strid med intensjonene i fastlegeavtalen, dersom fastleger utfører helprivat allmennlegearbeid fra sitt ordinære kontor, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media