Verktøykasse for vitenskapelig presentasjon

Artikkel

Denne boken er skrevet med åpenbar forståelse for de mange sidene ved vitenskapelige publikasjoner, både fra opphavsmanns- og redaktørsiden. Begge aspektene er viktig, og kombinasjonen gjør boken spesielt nyttig. Den er delt i to hoveddeler: The Journal Article som tar for seg de enkelte elementene i en typisk vitenskapelig publikasjon, og Related topics om andre momenter som ikke knytter seg så spesifikt til den tradisjonelle artikkeloppbygningen. Forfatteren legger spesiell vekt på oppbygning av tabeller og grafer, kanskje de aller mest instruktive kapitlene i boken. Her går forfatteren gjennom logikk og oppbygning skritt for skritt på en svært lettfattelig måte.

I likhet med boken om presentasjonsteknikk er også dette en praktisk, lettlest bok full av gode poenger som enhver forsker bør tenke på. Denne boken profitterer i tillegg på å være skrevet av en enkelt person, slik at kapitlene blir bedre avstemt med hverandre.

Forfatteren gjennomfører et svært instruktivt pedagogisk prinsipp med stor treffsikkerhet: Eksempler på ikke optimale formuleringer, tabeller, grafer, en forklaring på hvorfor og en alternativ – og bedre – løsning. Dette er svært instruktivt, spesielt fordi eksemplene er svært relevante og typiske.

Utarbeiding av gode manuskripter krever hardt arbeid, og tett oppfølging av veileder er uvurderlig. Denne boken erstatter ingen av delene, men den inneholder svært mange tips og poeng som både nybegynnere og erfarne skribenter bør legge seg på minne. Den anbefales uten forbehold!

Lars Aabakken

Medisinsk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler