Bakholdsangrep fra Nasjonalt råd

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Årsaken er bekymring for at opprettelse av mange heltids lederstillinger ved sykehusene kan tappe landet for spesialister som er i klinisk arbeid, forklarer rådets leder Harald Hauge.

Han avviser at rådet advarer mot leger som ledere som sådan, slik et oppslag i Sunnmørsposten 18. august kan gi inntrykk av.

– Tittelen er misvisende, sier Hauge, og viser til et brev som Nasjonalt råd har sendt til landets sykehuseiere.

– Vi advarer ikke mot leger, men presiserer tvert imot at moderasjonen ikke må føre til at man lar være å tilsette en lege dersom vedkommende er best kvalifisert. Det vi derimot advarer mot, er at det blir opprettet nye heltids lederstillinger ved små og mellomstore avdelinger. Vi ser at disse stillingene utlyses tverrfaglig og derfor ikke er omfattet av det lovbaserte systemet for fordeling av nye legestillinger. Det er likevel stort sett leger som får stillingene, av den grunn at de er best kvalifisert. Det bekymrer oss, fordi det kan føre til økt mangel på spesialister, fortsetter Hauge.

Han konkretiserer med følgende regnestykke: Hvis 40 sykehus med gjennomsnittlig åtte avdelinger utlyser slike tverrfaglige stillinger, og av dem besettes med legespesialist, vil det innebære at 214 spesialister går over i heldags administrativ virksomhet. – Vi fordeler 40–50 nye overlegestillinger årlig. Regnestykket vil svare til mer enn fem års tildeling av nye stillinger, legger han til.

Hauge opplyser at medlemmene i Nasjonalt råd enstemmig gikk inn for å sende ovennevnte brev til sykehuseierne.

– Advarer mot leger

Bente Mikkelsen i Overlegeforeningen mener brevet ikke kan forstås annerledes enn en advarsel mot å ansette leger i ledende stillinger.

– Nasjonalt råd er redd for at kvotene for tildeling av nye legestillinger ikke vil bli dekket, og det kan man forstå. Men vi har også andre hensyn å ta, nemlig at man får faglig kompetente ledere i helsesektoren. Det er ingen tvil om at prosessen mot enhetlig ledelse skaper strid mellom leger og andre som ønsker lederstillinger i sykehus. Anmodningen fra Nasjonalt råd er et uhyre sterkt signal til sykehuseierne om ikke å ansette leger i ledende stillinger, og dermed et direkte bakholdsangrep fra en statlig instans mot målet om at den mest kompetente skal lede sykehusene, mener hun.

Bente Mikkelsen er selv medlem av Nasjonalt råd, men var fraværende på møtet hvor dette ble behandlet. At Nasjonalt råd var enstemmig, mener hun skyldes at medlemmene ble ført bak lyset. – I saksfremlegget har man lagt andre premisser til grunn enn det som ble fremmet ved vedtak, hevder hun.

Saken vakte sterke reaksjoner da den ble behandlet på Legeforeningens sentralstyremøte 22. august. President Hans Petter Aarseth ønsker å ta saken opp med helseministeren, opplyser Mikkelsen.

Anbefalte artikler