Fødested er risikofaktor for schizofreni

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Forskerne undersøkte personer født i Danmark i perioden 1950–93 og koblet disse til det danske psykiatriske sentralregister (1). Hele 2,66 millioner personer ble fulgt, og gjennom 50,7 millioner personår fikk 10 264 personer diagnosen schizofreni. Som forventet var risikoen for schizofreni høyest hos dem med schizofreni eller andre alvorlige psykiske lidelser i familien. Men også fødestedet var en risikofaktor. Personer født i hovedstaden hadde omtrent dobbel risiko sammenliknet med rurale områder.

– Det mest interessante med disse funnene er at de åpner opp for tenkning rundt hva som er de underliggende årsakene til de alvorlige psykoselidelsene, sier Tor K. Larsen ved Rogaland psykiatriske sjukehus.

I studien varierer den relative risikoen for å utvikle schizofreni om man har en mor som lider av sykdommen, mellom 4,2 og 9,4 (populasjonene er delt i fire perioder). Å bo i urbane områder har en relativ risiko på mellom 2,0 og 2,3.

– Det er tenkelig at en rekke faktorer kan forklare høyere forekomst av schizofreni i bymiljøer. Infeksjoner, kosthold, forurensing, kjæledyr, tettere boforhold, etc., er mulige forklaringer. Jeg håper studien kan medvirke til å få ny fart på grunnlagsforskningen angående kausale årsaker til psykoselidelsene. Schizofreni er en av de siste store sykdommene som har ukjent etiologi, sier Tor K. Larsen.

Anbefalte artikler